Hefter og rapporter

Her kan du laste ned diverse veiledere, prosjekt- og kartleggingsrapporter som vi har utarbeidet de siste årene.

Status kulturminner langs kysten (2016)
Kartlegging av hva som finnes av lokale og regionale kulturminneplaner, og hva som omfattes av disse planene.

Langsom læring (2016)
Spørreundersøkelse som avdekker omfanget av kunnskap om bygging og vedlikehold av trebåter, og etterspørselen etter mer opplæring/utdanning.

Kystlagsundersøkelsen 2008 (rapport 2009)
Status for hele "landskapet" av kystlag, oppsummert i tall og tekst. Liste over kystlagenes båter og bygninger som vedlegg.

HMS-veileder for kystlagene (2016)
Vi har laget ferdige HMS-dokumenter som kun krever litt lokal tilpasning av hvert kystlag.

Kystlagsarbeid  (oppdatert 2016)
Mange gode tips og nyttig info for tillitsvalgte i kystlagene. 

Kystkultursentra (oppdatert 2016)
Hva er et kystkultursenter, og hvor finnes de?


Her ligger Forbundet KYSTENs styringsdokumenter

Savner du noe? Ta kontakt! Tlf 22424282