Fylkeskystlagene

Flere steder i landet har kystlagene organisert seg i fylkesledd. Dette er et frivillig samarbeidsorgan kystlagene imellom. Her er kontaktinormasjon.

Trøndelag fylkeskystlag
v/ Audun Podsada
Marie Michelets veg 9b
7046 Trondheim
Tlf: 901 85 533
audun.podsada@elektroskandia.no

Hordaland fylkeskystlag
v/ Kjell Magnus Økland
Petedalsheia 77
5254 Sandli
Tlf: 950 46 739
kjellmag@gmail.com

Rogaland fylkeskystlag
v/ Terje Garvik
Øvre Eidevei 105
4250 Kopervik
Tlf: 476 05 235

Telemark fylkeskystlag
v/ Karl Tore Gabrielsen
Nustadkroken 15
3970 Langesund
Tlf: 35972336